Contact

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden is statutair gevestigd in Utrecht. Het Secretariaat is gevest... lees meer

Ouderenzorg: Voorkomen beter dan genezen

Preventie –dus het voorkomen van problemen- ziet de Commissie Zorg en Wonen van KNVG/NVOG als een van de meest waa... lees meer

Algemene Ledenvergadering 3 mei 2017

Oud en jong zoeken elkaars steun in pensioendiscussieOuderen- en jongerenorganisaties proberen tot een gezamen... lees meer

Te rigoureuze pensioeningrepen frustreren nieuw pensioenstelsel

Onderstaand artikel is vandaag (12 mei 2017) gepubliceerd in TrouwJaap van der Spek, voorzitter Nederlandse Ve... lees meer

KNVG stuurt brieven naar informateur Schippers

20 april 2017 - Brief inzake de AOW-leeftijdDe KNVG heeft, samen met de NVOG, NOOM, ANBO en KBO-PCOB, een brie... lees meer

Het bestuur bestaat per 30 november 2016 uit: J.J.P. (Joep) Schouten, voorzitter a.i.... lees meer

Leden

KNVG vertegenwoordigt 3 miljoen gepensioneerdenDe KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrij... lees meer

KNVG-voorzitter Joep Schouten: ‘Eerste kwartaal geeft me goed gevoel’

Voorzitter Joep Schouten van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden sloot zijn eerste kwartaal als K... lees meer

KNVG stuurt toetsingscriteria pensioenstelsel aan SER

Zaterdag 18 maart jl. hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties KNVG, NVOG, KBO-PCOB, NOOM en ANBO een brief gestuurd a... lees meer

Toon meer berichten